» Top Local Regions
  1. Riga = 538

» Top Global

CountryOur RecordsEstimation
Latvia5381292
Russia224


» Ranking

The popularity rank in Latvia is #35
Worldwide there are 540+ people named Ozolinya


» Popular firstnames for surname Ozolinya

      Mariya (14)   Ruta (13)   Dzidra (13)   Valentina (12)   Ganta (11)   Anna (10)   Vela (10)   Silviya (9)   Anita (9)   Ueyna (9)   Oma (9)   Olga (8)   Skaydrite (8)   Sandra (8)   Mara (7)   Vali (7)   Vald (7)   Nara (7)   Elena (7)   Iva (7)   Lidiey (7)   Merts (7)   Vite (6)   Marta (6)   Elga (6)   Berta (5)   Irena (5)   Inese (5)   Dena (5)   Mayya (5)   Alina (5)   Elvira (5)   Nina (5)   Lyudmila (4)   Irina (4)   Ingrid (4)   Tsintra (4)   Elze (4)   Baba (4)   Rita (4)   Dezha (4)   Liliya (4)   Ostro (4)   Lyusiya (4)   Layma (4)   Ilona (4)   Khayda (4)   Tatyan (3)   Edit (3)   Verya (3)   Liya (3)   Ina (3)   Alda (3)   Lilita (3)   Zigrid (3)   Neliya (3)   Lolita (3)   Diana (3)   Antonine (3)   Vima (3)   Nataliey (3)   Alma (3)   Eva (3)   Valeriya (3)   Viktoriya (3)   Lobova (3)   Visma (3)   Larisa (2)   Regina (2)   Ingula (2)   Kharta (2)   Sofiya (2)   Viya (2)   Vilma (2)   Svetlana (2)   Ester (2)   Erikha (2)   Mari (2)   Leontina (2)   Marianne (2)   Erna (2)   Dak (2)   Elita (2)   Veronika (2)   Amanda (2)   Monika (2)   Astra (2)   Selma (2)   Valga (2)   Irma (2)   Sega (2)   Evgeniya (2)   Vanda (2)   Otiliya (2)   Azh (2)   Elit (2)   Solveyg (2)   Elza (2)   Astrid (2)   Antoni (2)   Anastasiey (2)   Nora (2)   Zinaida (2)   Vera (2)   Kristina (2)   Khelga (2)   Inete (1)   Andzhela (1)   Loni (1)   Leokadiya (1)   Sante (1)   Dinara (1)   Anel (1)   Benita (1)   Indra (1)   Skadra (1)   Elfrida (1)   Layla (1)   Linda (1)   Korneliya (1)   Zheni (1)   Ena (1)   Zheltit (1)   Miriama (1)   Reyna (1)   Eleonora (1)   Emiliya (1)   Khocha (1)   Frantsiska (1)   Silva (1)   Ekaterina (1)   Dite (1)   Era (1)   Zhenikha (1)   Miliya (1)   Marina (1)   Rasma (1)   Inne (1)   Dagmara (1)   Daynuvite (1)   Deyra (1)   Vladimir (1)   Aneze (1)   Ayna (1)   Gena (1)   Elia (1)   Giya (1)   Radi (1)   Liana (1)   Laymdota (1)   Len (1)   Sarmi (1)   Bronislav (1)   Alida (1)   Edmunda (1)   Dina (1)   Santa (1)   Renate (1)   Enrika (1)   Solvita (1)   Mudi (1)   Keydzha (1)   Ali (1)   Fokss (1)   Alla (1)   Fyodors (1)   Tea (1)   Bridzhit (1)   Meda (1)   Alona (1)   Daniya (1)   Margarita (1)   Lanvena (1)   Tamara (1)   Gundega (1)   Raysa (1)   Ilze (1)   Nadezhda (1)   Oksana (1)   Lia (1)   Aga (1)   Marga (1)   Ramona (1)   Aleksandra (1)   Parslou (1)   Apoloniya (1)   Zeyn (1)   Anda (1)   Drom (1)   Khedvig (1)   Elizavete (1)   Malvina (1)   Kempes (1)  

    
Name

Subject


Message

20+6-1 = ?Recent searches » Dembovskaya Miezans Jaunbauere Venchugova Rafel

Top searches » Gostevaya Lace Liepina Mehtijevs Meds

Random names » Dobrovolskis Kulkevica Raurova Jaksebogs Dobrovenska Zalluse